تجهیزات عکاسی (۲)

علاوه بر تجهیزاتی که در بخش قبلی به آنها اشاره کردیم موارد دیگری نیز در عکاسی ضروری است که با بخش دوم این تجهیزات در خدمات شما هستیم.

دیافراگم

از جمله عوامل است که در بحث نورپردازی تاثیرگذار است. تاثیر دیافراگم بر نوردهی به این شکل است که هر چه دیافراگم یا به اصطلاح ساده تر میزان باز شدن درگاه عدسی دوربین بیشتر باشد یعنی تصویر با نور بیشتری عکسبرداری می شود.

میزان دیافراگم را برحسب اعدادی می سنجند که هر چه این عدد بزرگتر باشد به معنای کمتر باز شدن دیافراگم است و در نتیجه نور کمتری به عکس وارد می شود.

شاتر

عامل موثر دیگر در نوردهی، سرعت مسدود کننده است. به صورت مطلق نمی توان سرعت خاصی را برای شاتر در نظر گرفت. اما بهترین حالت زمانی است که تنظیم  متعادلی میان دیافراگم و شاتر انتخاب گردد زیرا در این حالت مطلوب ترین نتیجه حاصل خواهد شد.

عمق میدان

نقاطی که در منظره ای که در قاب دوربین قرار دارند و به وضوح در تصویر قابل مشاهده هستند میدان عکاسی نامیده می شوند و فاصله بین نقطه ای که در نزدیکترین قسمت به دوربین واقع شده است و دورترین نقطه را عمق میدان می نامند.

با کنترل دقیق و مناسب ۳ عامل زیر می توان تصویری خلق  کرد که تک تک نقاط آن کیفیت و وضوح کامل داشته باشند.

عامل اول میزان دیافراگم است. هر چه عدد مربوط به دیافراگم کوچکتر باشد به این معناست که عمق میدان کمتر است.

عامل دوم فاصله کانونی است و برعکس مورد اول هر چقدر فاصله کانونی عدد کوچکتری باشد به معنای عمق میدان بیشتر است.

و اما سومین و آخرین عامل موثر در عمق میدان فاصله عدسی دوربین با سوژه عکس است.به این شکل که هر چه این فاصله بیشتر باشد عمق میدان نیز مسلماً بیشتر است.

فاصله کانونی

متناسب با منظره ای که عکاسی می شود عکاس عدسی مخصوصی را انتخاب می کند.به طور مثال در تصویر برداری از نقاط نزدیک عدسی کوتاه استفاده می شود چرا که این نوع عدسی اجسام را کوچکتر از اندازه واقعی نمایش می دهند در نتیجه کل تصویر با نزدیکترین نقطه ای که نسبت به دوربین واقع شده است پوشیده نمی شود. همچنین با انتخاب یک عدسی بلند در تصویر برداری از یک صحنه دور به راحتی می توان به کمک بزرگنمایی این نوع عدسی تصویر واضح و با کیفیت ایجاد نمود.

تجهیزات عکاسی

انواع عدسی

عدسی متوسط

این نوع عدسی در حالتی که دهانه یا دیافراگم در ماکزیمم حد باز بودن خود قراردارد مورد استفاده می باشد.در مکانهایی که از نظر نورپرازی در موقعیت خوبی قرار ندارند عدسی نرمال یا متوسط بهترین انتخاب است.

عدسی بلند

با توجه به بزرگنمایی این نوع عدسی و اینکه در تصویر برداری از مناظر دور نیاز است که تصویر به حالت متراکم درآید این نوع عدسی مناسب است.

عدسی کوتاه

برای عکاسی از فواصل و سوژه های نزدیک کاربرد دارد.در این حالت عمق میدان زیاد است در نتیجه نیاز به بزرگنمایی وجود ندارد و برای داشتن یک تصویر با کیفیت  که سوژه ها بسیار به دوربین نزدیکند انتخاب مناسب عدسی کوتاه است.

عدسی متغییر

وجود مجموعه ای از فواصل کانونی مختلف در یک لنز این امکان را به عکاس می دهد تا بتواند بدون تعویض پی در پی عدسی به عکاسی بپردازد.

کلیدواژه ها: