خدمات عکاسی

عکاسی صنعتی چیست

عکاسی حرفه و هنری پیچیده است که شاخه های زیادی دارد. یکی از زیر مجموعه های آن، عکاسی صنعتی (Industrial photography) ست که هدف از این شاخه نمایش جمع یک کالاست بطوری که گویای کلیه خصوصیات ظاهری یک محصول و کالا باشد. یک عکاس صنعتی با استفاده از تجهیزات مخصوص و ایجاد جذابیت به وسیله دکوری مناسب با کاربرد کالا و کادربندی های صحیح و حرفه ای و همچنین...

انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ در خدمات عکاسی توسط |
عکاسی صنعتی

عکاسی تبلیغاتی چیست

عکاسی تبلیغاتی (advertising-photography) زیر شاخه ای از عکاسی است که نامش گویای ماهیت و هدف این نوع عکاسی می باشد. در این شاخه از عکاسی، یعنی عکاسی تبلیغاتی، تصویر با هدف تبلیغ از آنچه که در بنرها و بروشورها میبینیم، گرفته می شود. گاهی ما از عکس محصول یا تبلیغات، برای درک بیشتر نوشته هایمان استفاده می کنیم و گاهی هم برای معرفی بهتر یک کالا و...

انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ در خدمات عکاسی توسط |
عکاسی تبلیغاتی