پرتره

نکاتی در عکاسی پرتره

ممکن است در یک نگاه عکاسی فقط فشردن پی در پی دکمه شاتر دوربین به نظر آید، اما هنر یک عکاس حرفه ای در آن است که صحنه ای را برای عکاسی در نظر گیرید که سوژه اصلی عکس بیشترین سهم در جلب توجه بیننده را داشته باشد نه اینکه در میان شلوغی بک گراند، موضوع اصلی عکس کمرنگ به نظر آید. مخصوصا در عکاسی پرتره که تصویر متمرکز بر چهره انسان است رعایت...

انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در نکات عکاسی توسط |
عکاسی پرتره